Instrumentation & process control systems
 
   За насseparator   Продуктиseparator   Контакти BG EN
 

За нас

  Фирма Унисист Инженеринг ООД е създадена през 1996 год. и е специализирана в разработката и производството на уреди и системи за автоматизация.

  През изминалите години фирмата се утвърди като сериозен партньор на големите промишлени предприятия в България: Булгартрансгаз ЕАД – всички райони и множеството нейни потребители,
Овергаз ЕАД с всичките си подразделения, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Лукойл Нефтохим ЕАД, Лукойл България ЕООД, ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД с всичките си подразделения, АГРОПОЛИХИМ ЕАД, ПДНГ, СИТИгаз България ЕАД, Технотерм инженеринг ЕАД, Каварна газ ЕАД, много други газови дружества  др.

   Разработката и производството на уреди и системи се основава на съвременна елементна база и използуването на модерни технологии.

   Един от най-важните моменти в дейността е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите изделия, както във функционално, така и в метрологично отношение. Крайната ни цел е удовлетворяване на изискванията на клиентите при стриктно спазване на съществуващите в страната стандарти и нормативни документи по отношение на качеството, както и удовлетворяване на високите изисквания на европейските норми. Всички произвеждани средства за измерване са от одобрен тип и са вписани в Държавния регистър на разрешените за използване в страната средства за измерване. Производството на фирмата е легализирано от Националния  център по метрология с РЕГИСТРАЦИОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО №: А - 5 - 250 - 96.

   Гарантирането на качеството фирмата постига и посредством непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците си, привличане на млади специалисти и специализирането им по
проблематиката на фирмата, създаване на собствена база за проверка на всяко изделие, както във функционално, така и в метрологично отношение,  създаването и развитието на професионални
отношения с водещите в страната организации за контрол на качеството на продукцията - Национален център по метрология, акредитирани лаборатории и др.

   Предлаганото оборудване е с високи експлоатационни качества, 36 месечен гаранционен срок, фирмата разполага с добре подготвени специалисти за срочно гаранционнно и сервизно обслужване на цялата производствена гама. Доброто име на фирмата се поддържа от осигурения качествен и експедитивен гаранционен и следгаранционен сервиз.

  Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 от SGS - Белгия от началото на 1999 год. , а от 2010 год. по – ISO 9001:2008.

  Унисист предлага на клиентите си средства за измерване, придружени  със съответния сертификат.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА НА ФИРМАТА

 1. В областта на газоразпределението
 • Вторични преобразуватели за разход CF300, CF600, CF401
 • Устройства за непрекъснат контрол за станции на катодна
  защита;
 • Операторски станции;
 • Калибратори CAL100;
 1. Контролно измервателни уреди:
 • Едноканални Процес
  монитори –  US300;
 • Едноканални Процес индикатори –IND110, IND100 LCD;
 • Многоканални процес индикатори - MT100;
 • Промишлени Регулатори – CU200, CU210, CU250, CU300;
 • Регистратори – RU200;
 • Индикатори и Контролери за температура с конкретно
  приложение – US501TRC, – US501TU, US501TRM-M, CU505, CU510;
  • Мултиплексори – MUX8, MUX8 – LC, DS100TU, MUX8PRN;
  • Нормиращи Преобразуватели – US201, US208,
   US202GM, US203-1, US207 – 5, US600, PIC100, PUC100,  US501TR, LT200;
 1. Нестандартно оборудване.
 2. Комплексни доставки на КИП и А.
 3. Инженеринг.
 4. Консултации.

През последните две-три години фирма Унисист Инженеринг ООД е проектирала, доставила и внедрила:

 1. В „Проучване и добив на нефт и газ“ АД – инфраструктурата, необходима за работа на Системата за контрол на акцизни стоки /СКАС/ в над 10 обекта, посредством интегрирани комуникационни устройства за наблюдение и контрол /ИКУНК/, по смисъла на Заповед № ЗАМ-114 на директора на Агенция „Митници“ и в изпълнение на Наредба № 3 от 19.02.2010  на министъра на финансите.
 2. В „КАВАРНА ГАЗ“ ООД – инфраструктурата, необходима за работа на Системата за
  контрол на акцизни стоки /СКАС/ в обекти на дружеството, посредством интегрирани комуникационни устройства за наблюдение и контрол /ИКУНК/, по смисъла на Заповед № ЗАМ-114 на директора на Агенция „Митници“ и в изпълнение на Наредба № 3 от 19.02.2010 . на министъра на финансите.
 3. В „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД - 14 обекта със системи ИКУНК на територията на
  „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, отговарящи на изискванията на Наредба № 3 от 19.02.2012 год. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки и извършила всички необходими преработки, съгласно последващите издменения на Наредбата и нормативните актове към нея.
 4. В „ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – специализирано оборудване за 12 обекта за изграждане на системи ИКУНК отговарящи на изискванията на НАРЕДБА № 3 за връзка с Агенция Митници.
 5. В Технотерм инженеринг ЕАД - 17 измервателни системи към големите потребители на
  дружеството, както и 17 Системи за контрол на акцизните стоки посредством интегрирани комуникационни устройства за наблюдение и контрол /ИКУНК/ по смисъла на Заповед ЗАМ114 на Агенция „Митници“  и в изпълнение на Наредба № 3, а също и Диспечерска станция, която събира дистанционно чрез GSM от 17 обекта данните, визуализира тази информация и я архивира;

   E-mail: office@unisyst.bg
  Tel: 02/ 8860 562
За нас|Продукти|Контакти