Продукти

Производствена програма на Унисист Инженеринг ООД

 1. В областта на газоразпределението
  • Вторични преобразуватели за разход на течности и газ – CF300, CF600, CF401, CF500;
  • Устройства за непрекъснат контрол на станции за катодна защита;
  • Калибратори – CAL100;
  • Операторски станции за регистрация и управление на процеси;
 2. Контролно измервателни уреди:
  • Едноканални Процес монитори – US300;
  • Едноканални Процес индикатори – IND110, IND100 LCD;
  • Многоканални процес индикатори – MT100;
  • Промишлени Регулатори – CU200, CU210, CU250, CU300;
  • Регистратори – RU200;
  • Индикатори и Контролери за температура с конкретно приложение – US501TRC, US501TU, US501TRM-M, CU505, CU510;
   • Мултиплексори – MUX8, MUX8-LC, DS100TU, MUX8PRN;
   • Нормиращи Преобразуватели – US201, US208, US202GM, US203-1, US207–5, US600, PIC100, PUC100, US501TR, LT200;
 3. Нестандартно оборудване.

Забележка: Продуктите отбелязани с * са или от одобрен тип или с оценено съответствие по Директива 2004/22/ЕO.

signal